Zásady ochrany soukromí pro aplikaci Parkování ve městě
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Provozovatel mobilní aplikace "Parkování ve městě", prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
K čemu aplikace slouží?
Aplikace je určená pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Umožňuje zobrazit přehled o obsazenosti parkovacích míst v reálném čase. Aplikace vznikla jako projekt bakalářské práce. Cílem je zmírnit stres z parkování ve městech.
Jaká oprávnění aplikace vyžaduje?
  • Přibližná nebo přesná poloha - pomáhá určovat vaší lokaci v mapě aplikace.
  • Přístup k síti - umožňuje získat informace o aktuálním stavu obsazenosti parkovišť.
Logovaná data
Chceme vás informovat, že v případě, že dojde v aplikaci k chybě, je tato skutečnost a příslušná data zaznamenána prostřednictvím služeb třetích stran ve vašem telefonu. Tato data mohou standartně obsahovat informace o IP adrese zařízení, název zařízení, verzi operačního systému, konfiguraci aplikace, čas a datum použití aplikace a další statistiky.
Změna zásad ochrany soukromí
Pokud bude v budoucnu zapotřebí tyto zásady ochrany soukromí pro mobilní aplikaci Parkování ve městě aktualizovat, tak tomu bude vždy na této stránce.
Kontaktujte nás
V případě jakýchkoli dotazů ohledně zásad ochrany soukromí aplikace nás neváhejte kontaktovat na adrese parkovani.ve.meste@email.cz.